GIẢI CỨU KINH ĐÔ

GIAICUUKINHTHANH3

Dựa trên bộ phim “Anh Hùng Thành Troy” để thực hiện chương trình team building này. Vua của kinh thành Troy là Laomedon quyết định xây dựng một bức tường thành rất lớn để bảo vệ thành phố, nhờ đó binh linh Hy Lạp không thể xâm phạm.

Muốn thành công khi xây thành, cần phải cầu khẩn các thần linh giúp đỡ và vị thần của biển khơi là Poseidon tình nguyện trợ giúp với điều kiện được đền bù các công sức. Nhưng khi bức tường thành đã được xây xong rồi, người Trojans từ chối tạ ơn thần Poseidon. Thành lũy vì vậy không được các thần linh bảo vệ.

Bi kịch đã xảy ra trong đêm mừng chiến thắng của Laomedon. Khi họ đang vui sướng ăn mừng chiến thắng, tận dụng thời cơ chủ quan của đối phương binh lính Hy Lạp đã xóa sổ thành Troy trong vòng 01 đêm.

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

Trải nghiệm một cảm giác mới lạ.

Cơ hội khám phá, hiểu rõ hơn về bản thân và những người đồng sự.

Các thử thách đặt ra buộc các thành viên phải đoàn kết và hỗ trợ nhau để vượt qua.

Sự đoàn kết của toàn thể nhân viên sẽ giúp Công ty vững mạnh “tạm thời”.